post image

Familieopstellingen

Opstellingen geven inzicht in hoever je familiesysteem invloed heeft op je leven. Het is een spirituele therapie, die niet zozeer met het verstand te begrijpen is. De inzichten die je uit familieopstellingen kan krijgen zijn echter vaak zeer aards. De methode is door Bert Hellinger is ontwikkeld. We geven regelmatig dagen met familieopstellingen in Groningen (zie agenda).

Waarom familieopstellingen?

De invloed van je familiesysteem op je leven kan doorwerken in je relaties, je werk en bijvoorbeeld ook in het maken van keuzes. Het kan bv. zijn, dat je een last draagt voor iemand anders in de familie, zonder dat je dat weet en zonder dat je het wilt. Dit kan zich uiten in angsten, onbestemde gevoelens, depressie, ziekte etc. Misschien is er iets in je leven iets wat blijft knagen waar je geen invloed op lijkt te hebben; misschien loop je steeds tegen dezelfde dingen aan (zoals bv. een partner kiezen die niet beschikbaar is, of ziektebeelden die zich generatie op generatie herhalen). Dit is een aanwijzing, dat er in je familiesysteem een verstoring kan zijn. We noemen dat ook een verstrikking.

Een verstrikking betekent, dat je emoties of gedrag van een ander familielid hebt overgenomen, zonder dat je er bewustzijn over kunt krijgen. Deze verstrikking kan ook soms generaties lang teruggaan. Met familieopstellingen kan zo’n verstrikking in het familiesysteem zichtbaar gemaakt worden. Als je een verandering aanbrengt in de opstelling, verandert de energie in die opstelling en daarmee ook in het familiesysteem. Dit is vaak de start van een helingsproces.

Wat gebeurt er tijdens een familieopstelling?

Er is een vraagsteller en een groep zogenoemde representanten. Nadat de vraagsteller zijn/haar situatie of probleem heeft beschreven, vraagt de begeleider naar feiten en gebeurtenissen in de familie. Daarop besluit de begeleider met welke familieleden we gaan werken. Vervolgens kiest de vraagsteller representanten voor die familieleden en geeft ze intuïtief een plaats in de ruimte, dicht bij elkaar of ver van elkaar af, elkaar aankijkend of elkaar vermijdend.

Als gevolg van wat de representanten waarnemen en aangeven, verandert de begeleider hun plaats ten opzichte van elkaar, net zo lang tot iedereen op de juiste plek staat. Dan is er rust in het systeem en zijn er geen verstrikkingen meer.

Systemisch werk

Familieopstellingen zijn een onderdeel van het zogenaamde systemisch werk, ontwikkeld door Bert Hellinger. Er kunnen niet alleen families opgesteld worden maar ook bedrijven en organisaties. Een voorbeeld hiervan zijn organisatieopstellingen of onderwijsopstellingen. De gemeenschappelijke noemer is dat je achterliggende krachten van een structuur of organisatie zichtbaar maakt. Je behandelt bv. de vraag waarom twee afdelingen niet goed samenwerken of je kunt onderzoeken of in de hiërarchie van een bedrijf iedereen op de goede plek zit.

Wil je kennismaken met familieopstellingen in Groningen, kom eens kijken op onze opstellingsdagen of op onze open dagen (zie agenda).

Ervaringen

Ik had al veel gehoord en gelezen over familieopstellingen en door mee te doen aan de workshop familieopstellingen wilde ik het in de praktijk ervaren. Het werd een intense en waardevolle ervaring. Indrukwekkend hoe tijdens een opstelling inzichten ontstaan in familiepatronen, relaties en niet verwerkte gebeurtenissen. Hoe mooi te ervaren dat niets absoluut is: een verleden kan niet worden veranderd, maar door in de opstelling subtiele veranderingen uit te proberen en/of aan te brengen (vanuit hoe het zich op dat moment aandient),  ontstaat een andere dynamiek en daarmee ruimte voor acceptatie, heling en nieuwe keuzes. Ook als representant neem ik dit als ervaring mee!

De begeleiding door Arjen en Polo, en Pankaja, heb ik als heel fijn ervaren: veilige en open, uitnodigend en integer. Er werd zorgvuldig aangesloten bij de vraag en situatie van de inbrenger en ruimte en aandacht voor de ervaring van ieder” Herma

“Het gezin waar ik uit voort kom stond opgesteld, ik zag mezelf in het gezin en voelde mijn plek, voelde dat ik een plek heb gehad. Ik vond het een ongelooflijke ervaring. De volgende dag ging ik een end hardlopen. Daar ben ik niet goed in, voel me altijd heel zwaar. Tijdens het hardlopen, voelde ik me erg licht en liep zonder problemen 5 km. Ik liep, alleen realiseerde ik me, sleepte niet meer ballast uit mijn verleden mee.”Tineke

“Het was voor mij de eerste keer dat ik familieopstellingen mee maakte, ik heb het ervaren als fijn, sereen en intensief.Tijdens een opstelling heb ik als representant gevoelt hoe het is als iemand achter je staat en je neemt zoals je bent, ik voelde me gesteund, sterk en zeker worden. Na de opstelling realiseerde ik mij dat ik dit persoonlijk niet kende, thuis is die ervaring gaan doorwerken en heeft mij inzicht rust en acceptatie gebracht. Het is heel bijzonder wat er gebeurde bij de opstellingen, iedereen was betrokken en stelde zich kwetsbaar op, de begeleiding van Arjen, Polo en Pankaja heb ik gevoeld als zorgzaam, oplettend en veilig.” Janny