Privacybeleid De Bloeiende Lotus

De Bloeiende Lotus hecht belang aan de privacy van haar cliënten en deelnemers aan workshops, en tevens aan bezoekers van onze website www.debloeiendelotus.nl . We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierover lees je alles in onze privacyverklaring.

Welke gegevens waarvoor?

Via onze website of via de mail kun je je aanmelden of informatie aanvragen voor onze activiteiten. Als je je via het contactformulier op onze website aanmeldt, kan De Bloeiende Lotus de onderstaande gegevens van je verwerken:

Voor- en achternaam ,
E-mailadres en telefoonnummer
Reden waarvoor je informatie wilt, of waarvoor je je wilt opgeven.

Wanneer je je inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens:

NAW-gegevens,
E-mailadres en telefoonnummer
Geboortedatum

Deze gegevens zijn nodig voor het maken van nota’s, het onderhouden van contact en het informeren over onze activiteiten.

Verslagen en inschrijfformulieren: Om onze cursussen en sessies goed voor te bereiden en het verloop van een behandeling te documenteren, verzamelen we informatie via intake/inschrijfformulieren en behandelnotities. Via de mail ontvangen (sessie) verslagen en intakeformulieren worden door ons afgedrukt en ontdaan van je naam en e-mailadres. Vervolgens worden deze via een code opgeslagen zodat ze alleen door ons te herleiden zijn tot de betreffende persoon. Na het afdrukken worden de elektronische gegevens verwijderd.

Notities die wij als therapeut maken worden op dezelfde manier verwerkt en vervolgens bewaard zoals wettelijk is vereist voor dossiers in de zorg.

Verwerkersovereenkomsten

Voor het administreren, factureren en opslaan van de gegevens hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten met de volgende partijen gesloten (of vallen we onder de algemene voorwaarden van de afzonderlijke bedrijven waarin specifieke gegevensverwerking conform de AVG en GDPR is opgenomen):

Perfect view (CRM pakket, programma waar onze gegevens worden opgeslagen)
Snelstart software BV ( financiele administratie)
Balanz administratiekantoor

 

Website en nieuwsbrieven

Onze website is beveiligd met een SSL-verbinding (groen slotje in de URL-balk) zodat, wanneer je gebruikt maakt van het contactformulier, je gegevens versleuteld verstuurd worden.

De Website van De Bloeiende Lotus www.debloeiendelotus.nl slaat geen emailadressen of lP-adressen op anders dan voor boven genoemde doeleinden en deelt ook nimmer jouw gegevens met derden.

Cookiebeleid: Cookies zijn kleine bestandjes die door een website op je computer geplaatst worden met informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. We gebruiken alleen technische en functionele cookies en geen advertisingcookies.

De Bloeiende Lotus stuurt 3 á 4 keer per jaar een nieuwsbrief waarin we je op de hoogte houden van onze activiteiten. Als je sessies volgt of deelneemt aan een workshop, nemen we je op in ons emailadresbestand, tenzij je uitdrukkelijk hebt aangegeven dat niet te willen.

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief via de website, kan De Bloeiende Lotus de volgende gegevens van je verwerken: je voor- en achternaam en e-mailadres. Het is te allen tijde mogelijk je na ieder nieuwsbulletin uit te schrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. Nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, worden je gegevens direct verwijderd.

Websites van derden: Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

Ook kun je inzage krijgen in de gegevens die we van jou verwerken. Je kunt hiervoor een overzicht, in een gestructureerde en gangbare vorm, opvragen van de gegevens die we
van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.

Als je van mening bent dat De Bloeiende Lotus niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij De Bloeiende Lotus (adresgegevens zie hieronder). Als wij er niet samen uitkomen en het antwoord van De Bloeiende Lotus op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen
van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. .

Meldplicht datalekken

De AVG verplicht ons om alle datalekken intern vast te leggen en te documenteren. Bij datalekken in privacygevoelige data maken wij direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:

De Bloeiende Lotus
Arjen Valk en Pankaja Bockholt
Walkumaweg 13
9923 PK Garsthuizen
T: 0595-413350
info@debloeiendelotus.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018