post image

Codependency in relatietherapie

Wat maakt het soms zo moeilijk om een goede relatie te onderhouden? Conflicten en ruzies ontstaan vaak zonder dat we er een vinger op kunnen leggen. Veelal liggen de oorzaken hiervan in een basispatroon uit de kindertijd, die tot een gevoel van wederzijdse afhankelijkheid (Codependency) kan leiden. Relatietherapie brengt hier bewustzijn over en geeft weer meer ruimte en vrijheid om elkaar lief te hebben.

Wederzijdse afhankelijkheid (Codependency)

Vaak hebben conflicten in je relatie met herinneringen en angsten van vroeger te maken. Zo kan het bv. zijn, dat één partner bang is om verlaten te worden en vanuit dit gevoel zich vastklampt aan de ander. De ander daar en tegen, heeft grote angst om geclaimd te worden en eist zijn vrijheid op, trekt zich terug. Beide hebben diep in zich het verlangen naar contact en intimiteit, alleen zijn ze niet in staat, om dat met elkaar te delen. Dit wordt codependency genoemd en is een grote bron van veel relatieproblemen. Als beiden partners leren, hun angsten te onderkennen en zich kwetsbaarder op te stellen, komt er vanzelf meer ruimte voor vertrouwen, intimiteit en liefde. Op deze manier wordt de relatie een waardevolle plek om persoonlijk te groeien en hoef je de relatie niet te verbreken of te beëindigen als het moeilijk wordt.

Het innerlijke kind in relaties

In relaties speelt het innerlijke, gekwetste kind een grote rol. Als de eerste verliefdheid voorbij is, komen vaak oude wonden en angsten naar boven, die opgeroepen worden door intimiteit en nabijheid. Het zijn herinneringen aan de eerste ervaringen met intimiteit met de moeder en het gezin. Voor bijna niemand zijn deze ervaringen ideaal verlopen. De behoeftes van het kind werden niet echt vervuld, het kind werd overruled door de moederliefde of ontwikkelde grote angst, om verlaten te worden.

Deze oude angsten en onvervulde behoeftes leven verborgen in de volwassene voort en komen te voorschijn in een liefdesrelatie: de hoop wordt geactiveerd dat onze partner onze behoeftes vervult en dat er nu eindelijk iemand is, die onze grenzen respecteert, of er altijd voor ons is of ons vertrouwen niet zal schaden enz.

Diep in ons zijn we nog steeds op zoek naar de ideale moeder of vader. Het zijn onrealistische verwachtingen, waar een gewoon mens met zijn/haar eigen beperktheden en wonden niet aan kan voldoen. Zolang deze verwachtingen, angsten en behoeftes onbewust in een relatie spelen, kan de liefde niet werkelijk stromen en kan er geen echte intimiteit ontstaan. Wat in de eerste verliefdheid zo hoopvol begon, eindigt vaak in één grote teleurstelling: in wederzijdse verwijten, beschuldigingen, kwetsingen etc.

De liefde kan weer stromen….

In Codepedency therapie maken we op een liefdevolle en niet pushende manier contact met onze gekwetste kinddelen. Door deze te voelen en bewust te worden, kunnen we zelf beter voor dit kwetsbare deel van onszelf zorgen en opkomen. We kunnen leren hierover met onze partner te communiceren, waardoor veel meer openheid en zachtheid ontstaat. Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaan K. Trobe en zijn vrouw Amana van het Learning-Love-Institute .

Dit verhaal geldt niet alleen voor liefdesrelaties, maar voor alle belangrijke verbindingen, die je met andere mensen aangaat, zoals vriendschappen, werkrelaties etc. Op deze manier gezien bieden relaties veel mogelijkheden, om onszelf beter te leren kennen en met meer liefde naar onszelf te kijken. Intieme relaties hebben een groot potentieel om te groeien en de verbinding met ons natuurlijke zijn (onze essentie) terug te vinden.

Ben je geïnteresseerd in hoe relatiesessies in zijn werk gaan, kijk onder het stukje relatietherapie.