post image

Innerlijk Kind therapie

Het Innerlijk Kindtherapie is een lichaamsgerichte therapie, die bedoeld is voor mensen, die hun oorspronkelijkheid terug willen vinden en open staan voor persoonlijke en spirituele groei. In deze therapie werken we met het beeld van het ‘innerlijke kind’. We gaan ervan uit, dat in de eerste levensjaren van een kind ( de primal-jaren ) een soort blauwdruk ontstaat, over hoe je omgaat met je emoties, je behoeftes en je verlangens.

Het natuurlijk en gekwetste kind in ons

Als een kind geboren wordt, is het vol innerlijke wijsheid en intuïtie, ook is het heel gevoelig, kwetsbaar en vaak levenslustig. Dit natuurlijke kind hebben we allemaal nog in ons; we zijn het alleen vergeten omdat we door onze opvoeders (ouders, leraren, dominee’s) niet genoeg welkom geheten werden: het kind mocht niet kwaad, luid, veeleisend of te levenslustig zijn, of het mocht niet huilen etc. Ook werden zijn behoeftes aan aanraking, erkenning en ondersteuning vaak niet vervuld. Hierdoor ontstaat het gekwetste kind met overtuigingen over zich zelf, bv.: ik ben niet goed genoeg zoals ik ben, het is er niet voor mij, ik ben het niet waard om van gehouden te worden etc. Deze vroege overtuigingen kunnen heel diep zitten en in het volwassen leven onbewust doorwerken, veelal in vorm van self-fulfilling prophecy.

Het gekwetste kind past zich aan zijn omgeving aan om te overleven (het is afhankelijk van zijn ouders) en ontwikkelt hiervoor diverse strategieën om alsnog te krijgen wat het nodig heeft. Als volwassene gebruiken we deze strategieën nog steeds, terwijl ze niet echt meer nodig zijn. Sterker nog, vaak belemmeren ze ons om ons eigen leven te leiden.

Een nieuwe weg

In het Innerlijk kind werk maak je contact met het natuurlijke kind in jezelf: met al je kwaliteiten, je kracht, je levendigheid, je vrijheid, je zachtheid en liefde. Dit maakt je als volwassene ook krachtiger. Daarnaast ontmoet je het kinddeel in jou, dat nog steeds leeft met de negatieve overtuigingen van toen. Je gaat vanuit het perspectief van de volwassene, die je nu bent, terug in de tijd, om je bewust te worden van de gedragspatronen, die toen ontstaan zijn. Door deze bewustwording krijg je de keuzemogelijkheid om in je huidige leven anders met je gevoelens en emoties om te gaan. Je neemt je gekwetste kind als het ware bij de hand en geeft je natuurlijke kind de ruimte voor alle kwaliteiten en mogelijkheden, die het in zich heeft. Je wordt als het ware ‘herboren’.

Wil je meer over je innerlijke kind ervaren, kan je met ons een individuele sessie afspreken. Mocht je graag een cursus over het innerlijke kind willen volgen, kijk dan op Je eigenwijze weg – Groningen

Heb je vragen hierover neem gerust met ons contact op.