Familieopstellingen LIP opstellingen De Bloeiende Lotus

LIP opstellingen Groningen

Het Levens Integratie Proces –  een nieuwe workshop in Groningen

LIP opstellingen is een nieuwe vorm van opstellingen, waarin je jezelf in verschillende levensfasen opstelt: bv. je ongeboren kind, je kind en je adolescent. Je kijkt vanuit de positie van de volwassene naar de posities en erkent in volle omvang wat er is geweest en dat je verder bent gegaan. Op deze manier integreer je wat er is geweest en stel je je open voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Wilfried Nelles heeft het Levens Integratie Proces voortontwikkeld op de basis van familieopstellingen. Nelles heeft veel samengewerkt met Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, en kwam tot de ontdekking dat veel mensen in dingen uit het verleden a.h.w. blijven hangen en er steeds op terugkomen. Daarnaast is het een feit dat het verleden geschiedenis is, en niet te veranderen valt.
Volgens Nelles is het belangrijk om die geschiedenis werkelijk te zien en te nemen zoals die geweest is, met alle ervaringen ( zowel positief als negatief) die daarbij horen. Door het verleden te integreren, leef je in het nu en stel je je open voor wat de toekomst brengt: Je omarmt je leven!

Hij heeft hierover een boeiend boek geschreven: Het Leven kent geen weg terug” uitgegeven door Noorderlicht.

 

De LIP opstellingen

Deze vorm van opstellingen heeft een vaste structuur, waarin je jouw verschillende levensfasen en de daarbij behorende overtuigingen onderzoekt. Je staat zelf in je eigen opstelling op de plek van de volwassene die je nu bent, en er zijn representanten voor de verschillende levensfasen: het ongeboren kind, het jonge kind en de adolescent. Je ontmoet jezelf a.h.w. in de verschillende levensfasen en integreert datgene wat nog een plek behoeft in die levensfase.
Je begint met de ontmoeting tussen de volwassene die je nu bent en het ongeboren kind met al zijn/haar kwaliteiten; je maakt als volwassene contact met jouw kern, je essentie. Je wordt uitgenodigd om je hiervoor volledig open te stellen en dit kinddeel te integreren. Vervolgens onderzoeken we ook de andere levensfasen op een vergelijkbare manier.
Als we onze verschillende stadia kunnen integreren ontstaat er een innerlijke rust en vrede. Je kijkt milder naar jezelf, verbindt je met je kwaliteiten en opent je voor de mogelijkheden van de toekomst.

 

Avondworkshop 28 oktober 2019

In deze avond zullen we een korte theoretische introductie over de LIP opstellingen geven en een aantal opstellingen neerzetten. Je kan ervoor kiezen om zelf een opstelling te doen (als vraagsteller) of alleen als representant.

Datum: 28 oktober van 19.00-22.00
Kosten: 85.- € voor vraagstellers, 20,- € voor representanten

 

We organiseren ook meerdere keren per jaar een Familieopstellingendag, waar je als representant of vraagsteller deel kan nemen. Voor dat kijk op onze agenda.

 

“Wahre Zukunft ist nicht die Verlängerung der Vergangenheit.
Aus der Zukunft kommt uns etwas entgegen – unser Leben.”
Wilfried Nelles