ELW, Meditatie, Rebirthing, EMDR in Groningen

Lichaamsgericht werken  

In onze workshops en individuele sessies in Groningen gebruiken we lichaamsgerichte technieken zoals Emotioneel Lichaamswerk, Rebirthing, Innerlijke Dialoog, Geleide Fantasie en Regressie, Meditatie en EMDR in verband met traumawerk. We werken met het lichaam, omdat daar veel emoties en spanningen zijn opgeslagen. Pijnlijke en soms traumatische ervaringen kunnen blokkades in je lijf vormen, waardoor je jouw levensenergie niet meer ten volle kunt leven.
Met emotioneel lichaamswerk en verschillende ademtechnieken maken we weer contact te maken met het lichaam. Hierdoor kunnen op fysiek niveau blokkades geopend worden, zodat de energie weer gaat stromen en heling en ontspanning plaats kan vinden.

Emotioneel Lichaamswerk en Bio-energetica

Emotioneel lichaamswerk maakt je bewuster van je lichaam, de stroom van je eigen levensenergie en je ademhaling. Je doet oefeningen, die je `aarden`, dwz. je meer op aarde en in je lichaam brengen en daarmee uit je hoofd halen. Bio-energetische oefeningen hebben als doel om het evenwicht tussen opladen (inspannen van spieren) en ontladen (ontspannen van spieren) te herstellen.
Tijdens deze oefeningen kun je plekken tegen komen, die heel erg gespannen zijn, zeer doen en emoties kunnen oproepen. ELW stimuleert je uiting te geven aan deze gevoelens. Op deze manier kan je zowel fysiek als psychisch ontspannen.

Rebirthing 

Rebirthing is een ademtherapie waarin je bewust voller en dieper gaat ademen en gaandeweg het ademtempo verhoogt. Het bewuste diepe ademen brengt je in contact met je lichaam en je maakt letterlijk en figuurlijk meer ruimte in jezelf. Het is een fijne methode om oude emoties los te laten en ontspanning in jezelf te vinden. Het werkt als een soort schoonmaakproces, waardoor je je levendiger kan gaan voelen en er meer ruimte in jezelf ontstaat. Deze ademtechniek kan ook mensen helpen om bewuster met hyperventilatie of andere ademproblemen om te gaan.

Innerlijke Dialoog (Voice Dialogue)  

Dit is een techniek uit de Gestaltetherapie, waarin je een gesprek aangaat met onbewuste en tegenstrijdige delen binnen jezelf. Het is ook een goede manier om contact te maken met je `innerlijke kind`. Je verplaatst je bv. in de situatie van jezelf als kind, en neemt daarbij zijn lichaamshouding aan en spreekt zijn taal. Je nodigt het kind uit, vrij en ongeremd over zijn gevoelens, zorgen en grieven te praten. Hierdoor krijg je zicht op de verschillende gevoelens en stemmen, die in jezelf leven: bv. die van het bange, kwetsbare deel in jou of het ontevreden, woedende of onzekere deel etc. Door het gesprek met deze delen aan te gaan, maak je ruimte voor onderdrukte gevoelens, wat enorm kan opluchten. Tegelijkertijd creëer je een soort afstand tot deze gevoelens en doorbreek je je identificatie ermee. Je leert op een liefdevolle manier met jezelf om te gaan en zonder oordeel naar jezelf te kijken.

Geleide Fantasie 

Een geleide fantasie of visualisatie is een methode om tot diepe ontspanning te komen, en van daar uit toegang te krijgen tot onbewuste en onverwerkte kinderbeelden (regressie). Bij een geleide fantasie vertelt de therapeut een verhaal, dat een kader geeft en tegelijkertijd veel ruimte laat voor je eigen invulling, voor jouw verhaal. Op deze manier kunnen op een veilige manier jeugdervaringen boven komen. Je kunt naar jezelf kijken en delen van je onbewuste bereiken zonder er zelf deelgenoot van te zijn. Als het onbewuste bewust wordt, verliest het zijn sterke kracht die het in het dagelijks leven over je denken, je emoties en je lichaam uitoefent.

Meditatie 

Meditatie is een vorm van zuiver waarnemen, een weg om tot ontspanning en spirituele groei te komen. Je kijkt naar jezelf, je lichaam, je emoties en gedachten, alsof ze van iemand anders zijn. Je onderdrukt niets, maar je doet er ook niets mee. Je neemt jezelf in het hier en nu waar zonder te oordelen en accepteert jezelf zoals je bent. Hierdoor open je de mogelijkheid om er totaal te zijn en een ongekende stilte en diepte te ervaren. Meditatie brengt je terug naar je natuurlijke kind, naar je oorspronkelijke kern.

In onze cursussen in Groningen gebruiken we veel actieve meditaties, dat wil zeggen meditatieve oefeningen, waar het eerste gedeelte actief is ( bewegen, dansen, uiten etc.) en pas in het tweede gedeelte de stilte en het waarnemen aan bod komen. Deze manier is ontwikkeld voor de westerse mensen, voor wie de overgang van hun drukke bestaan naar stilte vaak te groot is. Actieve meditaties stimuleren je via beweging en muziek je onrust naar buiten te brengen, waarna ontspanning en stilte kan ontstaan.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 

EMDR wordt vaak toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut). Hierdoor wordt het informatieverwerkings-systeem in de hersenen gestimuleerd en eerdere ervaringen anders opgeslagen, zodat de cliënt minder klachten van heeft( Bron: Vereniging EMDR Nederland). We gebruiken EMDR in traumasessies.